" />

27.11.2013

33/2013 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Prymus S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2013 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Gamrat S.A. – 2.940.892 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 55,22% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,41% ogólnej liczby głosów;
2. Krzysztof Moska – 1.470.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 27,60% liczby głosów
na Zgromadzeniu oraz 14,70% ogólnej liczby głosów;
3. Ewa Kobosko – 915.231 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,18% liczby głosów na Zgromadzeniu
oraz 9,15% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Raport w formie pliku:
ESPI-33