26.11.2013

36/2013 Treść uchwał podjętych na NWZ Prymus S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 r.,
w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a także wyszczególnienie zmian wprowadzonych do Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-36

Zmiany-Statutu-Prymus-SA-27.11.2013
Uchwały-NWZ-Prymus-S.A.-27.-11.-2013