27.11.2013

37/2013 Istotna informacja

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach w nawiązaniu do Raportu Bieżącego
nr 29/2013 z dnia 29. sierpnia 2013 roku informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 1/11/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze dysponowanie akcjami własnymi Emitenta. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o § 3 Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki wyraziła zgodę na umorzenie wszystkich nabytych akcji własnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-37