18.02.2013

4/2013 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2013 r. znaczącej umowy
ze spółką Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle. Umowa dotyczy dostaw plastyfikatorów do PVC w roku 2013. Szacunkowa wartość umowy wynosi 9 mln zł. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 20% wysokości kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-4_1