4.04.2017

4/2017 Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wygenerowanych przez Spółkę w I kwartale 2017 roku. Zgodnie z księgami rachunkowymi, osiągnięty przez Emitenta przychód
w I kwartale 2017 roku wynosił 20,89 mln, co stanowi wzrost przychodu w stosunku do średniego przychodu
z dwóch minionych, analogicznych okresów tj. I kwartału 2016 roku oraz I kwartału 2015 roku o 39,6 proc. Dodatkowo Emitent wskazuje, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością – największe przychody notowane są w drugim i trzecim kwartale roku. Wynika to z faktu, iż większość sprzedaży dedykowana jest
do branż związanych z przemysłem budowlanym. Osiągniecie w I kwartale 2017 roku znaczącego wzrostu przychodów możliwe było dzięki wykorzystaniu sytuacji rynkowej i rozszerzeniu sprzedaży surowców
do produkcji tworzyw sztucznych i plastyfikatorów oraz sprzedaży produktów gotowych – profili WPC.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1

Rozporządzenia MAR
ESPI-4