30.08.2012

5/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2012r. został złożony wniosek o wyznaczenie
na 31 sierpnia 2012r. pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-5-1