28.02.2013

5/2013 Prymus S.A. – Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27.02.2013 r. podpisał umowę ze spółką Devorex Ltd.
z siedzibą w Bułgarii. Na mocy tej umowy Spółka otrzymała wyłączne przedstawicielstwo na sprzedaż produktów wytwarzanych przez Devorex Ltd. na terytorium Polski. Devorex Ltd. jest producentem systemów odwodnień, systemów rynnowych oraz rur PP. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Strony nie ustaliły szacunkowej wartości przedmiotowej umowy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-5_0