18.03.2013

6/2013 Spłata pożyczki

Zarząd spółki Prymus S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 8/2012 z dnia 12.09.2012 r. oraz 19/2012 z dnia 31.12.2013 r. informuje, iż w dniu 15.03.2013 r. pożyczka udzielona przez Spółkę na mocy Umowy pożyczki z dnia 11.09.2012 r. spółce Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. została
w całości spłacona.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-6_1