10.06.2014

6/2014 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 10 czerwca 2014 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Gamrat S.A. – 2.900.892 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,532% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,009% ogólnej liczby głosów;
2. Krzysztof Moska – 2.698.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,418% liczby głosów
na Zgromadzeniu oraz 26,980% ogólnej liczby głosów;
3. Ewa Kobosko – 915.231 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,050% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,152% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Raport w formie pliku:
ESPI-6_0