6.09.2012

7/2012 Prymus S.A. – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 września 2012r. Spółka nabyła 1.200.000 akcji Leśne Runo S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ostroroga 24C za cenę 1.080.000zł. Obecnie Spółka jest posiadaczem 1.677.000 akcji Leśne Runo S.A., co stanowi 46,58% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 46,58% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Leśne Runo S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ta prowadzi sieć restauracji „Leśne Runo”, oferujących tradycyjne dania polskiej kuchni.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-7