11.03.2014

7/2014 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 marca 2014 r. – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – Spółka zawarła umowę, mocą której spółce Mr Hamburger S.A. („Pożyczkobiorca”) udzielona została pożyczka w wysokości 150.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres
od dnia podpisania umowy do 02. czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco. Pożyczka została udzielona na zasadach rynkowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-7_0