26.06.2016

7/2016 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.06.2016 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia,
iż Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pan Adrian Moska jest członkiem organów nadzorujących, w dniu 23.06.2016 roku sprzedała podczas transakcji pakietowej sesyjnej 350.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,80 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport w formie pliku: