13.09.2012

8/2012 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki

Zarząd Prymus S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 11 września 2012 r. Spółka – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę pożyczki, udzielając spółce Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA („Pożyczkobiorca”) pożyczki w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: 2 miliony złotych) na okres od dnia podpisania umowy do 31. grudnia 2012 r. Zabezpieczeniem pożyczki są: zastaw rejestrowy na akcjach Spółki, blokada (lock-up) akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Pożyczkobiorcy oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji z art.777 k.p.c. Pożyczkobiorca na dzień udzielenia pożyczki – zgodnie
z oświadczeniem – jest posiadaczem 32,32% akcji Spółki i podmiotem dominującym względem autoryzowanego doradcy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-8