17.04.2013

8/2013 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległa data publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2012. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 16.01.2013 r., deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 26.05.2013 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2012 rok został wyznaczony
na dzień 19 kwietnia 2013 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane
w harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-8_0