17.09.2012

9/2012 Prymus S.A. – Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Prymus S.A. (Spółka) z siedzibą w Tychach przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Oświadczenie-Zarządu-w-sprawie-stosowania-Dobrych-Praktyk-Prymus-S.A._0

Raport-EBI-9_0