AKTUALNOŚCI


1.08.2016 | Już trzeci rok z rzędu Prymus S.A. otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, który przyznawany jest za najwyższą ocenę stabilności firmy w 2015 roku.

Już trzeci rok z rzędu Prymus S.A. otrzymał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, który przyznawany jest za najwyższą ocenę stabilności firmy w 2015 roku według międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Certyfikat jest wyróżnieniem nadawanym firmie, której dane finansowe potwierdzają bardzo dobrą kondycję, zdolność
i płynność finansową oraz klasyfikuje firmę jako wiarygodnego partnera w biznesie.
Ocenę wiarygodności i stabilności firmy przeprowadzono na podstawie:

• analizy moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor,
• analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
• największej w Polsce bazie relacyjnyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.