9.01.2018

1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd spółki PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2018 r.:

  • raport okresowy za I kwartał 2018 r. – w dniu 15 maja 2018 r.,
  • raport okresowy za II kwartał 2018 r. – w dniu 10 sierpnia 2018 r.,
  • raport okresowy za III kwartał 2018 r. – w dniu 14 listopada 2018 r.

Raport roczny Spółki za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21.03.2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2017 r., korzystając
z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.