21.03.2018

2/2018 Raport roczny za 2017 r.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.