17.05.2018

5/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje,
iż w dniu 17 maja 2018 r., w obecności notariusza Jarosława Pietrygi, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bytomiu przy ulicy Gliwickiej nr 21/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.