11.01.2018

1/2018 Wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2017 roku.

Zgodnie z ewidencją sprzedaży, osiągnięty przez Emitenta przychód ze sprzedaży towarów w IV kwartale 2017 roku wyniósł 17,00 mln zł, co stanowi wzrost przychodu w stosunku do średniego przychodu z dwóch minionych, analogicznych okresów tj. IV kwartału 2016 roku oraz IV kwartału 2015 roku o 7,6 mln zł, tj. o 80,90 proc.

Dodatkowo Emitent wskazuje, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością – największe przychody notowane są w drugim i trzecim kwartale roku. Wynika to z faktu, iż większość sprzedaży dedykowana jest
do branż związanych z przemysłem budowlanym. Osiągnięcie w IV kwartale 2017 roku znaczącego wzrostu przychodów możliwe było dzięki zintensyfikowaniu sprzedaży plastyfikatorów i surowców do produkcji tworzyw sztucznych (PVC, PE).

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż wskazana wartość nie była przedmiotem badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR