12.02.2018

4/2018 Zawarcie umowy w zakresie dostaw plastyfikatora

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 12 lutego 2018 r.
z Forbo Novilon B.V., 7740 AC Coevorden – Holandia („Forbo”) umowy, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex, na rok 2018.

Zgodnie z postanowieniami umowy Forbo zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 5.000 ton Oxoviflex-u (z zastrzeżeniem możliwego 10% odchylenia powyżej lub poniżej tej ilości). Mocą umowy, Spółka zobowiązała się do sprzedaży wskazanego produktu w ilościach określonych w zamówieniach, składanych
w okresach miesięcznych. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu notowanego przez ICIS-LOR.

Szacunkowa wartość sprzedaży dla Forbo w 2018 roku wynosić będzie 6,0 mln EUR.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Ewa Kobosko – Prezes Zarządu