" />

AKTUALNOŚCI


21.09.2015 | W dniu 18. września br. Zarząd GPW przeprowadził kwartalną rewizję portfela indeksu NCIndex. Prymus S.A. znalazła się na 51. miejscu tej listy, spełniając kryteria ww. indeksu.

W dniu 18. września br. Zarząd GPW przeprowadził kwartalną rewizję portfela indeksu NCIndex. Prymus S.A. znalazła się na 51. miejscu tej listy, spełniając kryteria ww. indeksu.