AKTUALNOŚCI


29.12.2016 | Akcje Prymus S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus.

Akcje Prymus S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Focus na podstawie okresowej weryfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonanej w dniu 28. grudnia 2016 r.