AKTUALNOŚCI


27.03.2015 | W dniu 27.03.2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikował kolejny komunikat dotyczący wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect.

W dniu 27.03.2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikował kolejny komunikat dotyczący wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect.
Na podstawie okresowej weryfikacji wskaźników i warunków do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 27 emitentów. Z przyjemnością informujemy, że Prymus S.A. ponownie znalazła się na tej liście. Celem utworzenia segmentu NewConnect Lead jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczające na główny parkiet Giełdy.