O FIRMIE

O Firmie

Międzynarodowe kontakty, dystrybucja najwyższej jakości surowców chemicznych i własna działalność produkcyjna oraz finansowa – tak właśnie prezentują się główne aktywności firmy Prymus S.A. Spółka oferuje przede wszystkim surowce do przetwórstwa tworzyw sztucznych (PCV, PE, PP, plastyfikatory) oraz dyspersje na bazie polioctanu winylu – niezbędny składnik w przemyśle tekstylnym i papierniczym oraz w chemii budowlanej.

Obok dystrybucji surowców na rynek europejski drugą linią działalności firmy Prymus S.A. jest sprzedaż produktów gotowych tj. tarasowych i ogrodzeniowych profili WPC, desek podłogowych oraz innych materiałów do wykańczania wnętrz. W ramach segmentu produktów gotowych Spółka prowadzi działalność produkcyjną – produkcję preparatów gruntujących uniwersalnych i biobójczych oraz klejów. W obu tych dziedzinach Spółka odnotowuje sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a wszystko dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i zadowoleniu klientów oraz kontrahentów.

Od 2012 roku Prymus S.A. należy także do NewConnect, rynku finansującego rozwój prężnie działających przedsiębiorstw. Stawiamy na transparentność – na naszej stronie internetowej regularnie publikujemy dane kwartalne obejmujące działalność na tym polu. Udział w rynku NewConnect oznacza dla nas zupełnie nowe możliwości, od pozyskania kapitału, przez większą rozpoznawalność, po prestiż w oczach naszych Klientów. O to zabiegamy każdego dnia.

PRYMUS S.A. partnerem w zakresie dostaw surowców

Dystrybucja surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemii budowlanej

Produkcja preparatów gruntujących
i klejów

Działalność finansowa
(leasingi, pożyczki)

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju


Spółka prowadzi wspólne przedsięwzięcia w zakresie tworzenia nowych produktów ze swoimi Partnerami, których jest dystrybutorem na rynku polskim. Głównie takie działania podejmowane są ze słowackim producentem dyspersji Duslo A.S. i jego działem R&D. Dyspersje dostosowywane są do wymagań Klienta, następnie testowane, podlegają walidacji, po czym dostarczane są do Kontrahenta jako nowe surowce, dedykowane do określonego zastosowania. Emitent bierze udział w każdym etapie niniejszego procesu. Tym samym Spółka ma udział w rozszerzaniu portfolio, współtworząc produkt o nowych właściwościach.

Społeczna odpowiedzialność w dziedzinie badań i rozwoju


Spółka prowadzi wspólne przedsięwzięcia w zakresie tworzenia nowych produktów ze swoimi Partnerami, których jest dystrybutorem na rynku polskim. Głównie takie działania podejmowane są ze słowackim producentem dyspersji Duslo A.S. i jego działem R&D. Dyspersje dostosowywane są do wymagań Klienta, następnie testowane, podlegają walidacji, po czym dostarczane są do Kontrahenta jako nowe surowce, dedykowane do określonego zastosowania. Emitent bierze udział w każdym etapie niniejszego procesu. Tym samym Spółka ma udział w rozszerzaniu portfolio, współtworząc produkt o nowych właściwościach.

Odpowiedzialność społeczna w zakresie ochrony środowiska


PRYMUS S.A. jako dystrybutor surowców chemicznych oraz producent chemii budowlanej deklaruje dbałość o ochronę środowiska w obszarze swojej działalności. Polityka środowiskowa, na równi ze spełnieniem wymagań w zakresie jakości oferowanych produktów, jest priorytetem w strategii zarządzania Spółką. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko i pomagamy chronić zasoby naturalne. Pracownicy PRYMUS S.A. zobowiązują się przestrzegać przepisów o ochronie środowiska i wewnętrznych wymogów odnoszących się do ich stanowisk pracy, a także zgłaszać wszystkie incydenty i naruszenia związane z ochroną środowiska. Zarząd firmy zobowiązuje się zapewnić Pracownikom dostęp do szkoleń i zasobów niezbędnych do wypełniania tych obowiązków.

Struktura własności

Kapitał zakładowy Prymus S.A. wynosi 1.900.004,20 PLN i składa się z 9.500.021 sztuk akcji
serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN.

* Podmiot zależny od Pana Leszka Sobika. Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadają 2.914.000 szt. akcji, co stanowi 30,67 % udziału w głosach

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale zakładowym Ilość głosów Udział w głosach
Krzysztof Moska 3 387 864 35,66% 3 387 864 35,66%
Leszek Sobik 1 939 454 20,42% 1 939 454 20,42%
Adam Łanoszka 500 000 5,26% 500 000 5,26%
Ewa Kobosko 835 231 8,79% 835 231 8,79%
„Sobik” Zakład produkcyjny Spółka z o.o.* 974 546 10,26% 974 546 10,26%
Pozostali akcjonariusze 1 862 926 19,61% 1 862 926 19,61%
Razem 9 500 021 100,00% 9 500 021 100,00%

Źródło: Informacja od Akcjonariuszy w trybie art. 69 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z poźn. zmianami).

*Podmiot zależny od Pana Leszka Sobika. Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadają 2.914.000 szt. akcji, co stanowi 30,67 % udziału w głosach

Strategia rozwoju Spółki obejmuje:

• Realizację założonej polityki dystrybucji produkowanych przez słowackiego producenta dyspersji i klejów marki Duvilax®,
• Intensyfikację sprzedaży biobójczych preparatów gruntujących,
• Udzielanie klientom pomocy technologicznej we wdrażaniu oferowanych przez Prymus S.A.
surowców bezpośrednio w aplikacjach do klejów, farb, lakierów itd.,
• Pozyskiwanie nowych klientów,
• Poszerzenie oferty dla obecnych odbiorców,
• Dalszą współpracę z kluczowymi partnerami dla Spółki w zakresie pozyskiwania surowców chemicznych,
• Poszerzanie działalności finansowej polegającej na udzielaniu leasingów i pożyczek,
• Dbałość o ochronę środowiska w obszarze swojej działalności,
• Ciągłe doskonalenie poprawy warunków oraz bezpieczeństwa pracy pracowników Spółki.