PLASTYFIKATORY

Plastyfikatory

Prymus S.A. oferuje
plastyfikatory do przetwórstwa tworzyw sztucznych, oparte na technologii bezftalanowej (DOTP – tereftalan bis [2 etyloheksylu])  jak i plastyfikatory ftalanowe (głównie DINP).

 

DOTP

DOTP

tereftalan bis (2- etyloheksylu)

• DOTP jest oleistą cieczą, bezbarwną lub jasno-słomkową, niezawierającą zanieczyszczeń mechanicznych,
• DOTP jest stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych
jako plastyfikator, oraz w przemyśle farb i lakierów,
• Nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym,
• Nie jest substancją stwarzającą zagrożenie zgodnie z kryteriami
klasyfikacji rozporządzenia CLPW przeważającej liczbie przypadków doskonały substytut dla plastyfikatorów ftalanowych,
• Zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

 

 

 

Ftalan diizononylu (DINP)

Ftalan di-izononylu

Ftalan di-izononylu stosowany jest do rozcieńczania organicznych nadtlenków, używany jest w konstruowaniu chemikaliów. Bywa stosowany przy produkcji pokryć, farb drukarskich i artystycznych. Kolejnymi jego zastosowaniami jest przygotowanie smarów, klejów
i polimerów.