PLASTYFIKATORY

Plastyfikatory

Prymus S.A. oferuje
plastyfikatory do przetwórstwa tworzyw sztucznych, oparte na technologii bezftalanowej, jak i plastyfikatory ftalanowe (głównie DINP). Do pierwszej grupy należy przede wszystkim Oxoviflex™
(DOTP – tereftalan bis [2 etyloheksylu]) produkowany przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

DOTP

Oxoviflex®

wzór chemiczny
• sumaryczny C24H38O4
• półstrukturalny C6H4(COOC8H17)2

• Oxoviflex® jest oleistą cieczą, bezbarwną lub jasno-słomkową, niezawierającą zanieczyszczeń mechanicznych,
• Oxoviflex® jest stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych
jako plastyfikator, oraz w przemyśle farb i lakierów,
• Oxoviflex® jest trwały chemicznie. Przy zachowaniu warunków przechowywania i transportu zgodnie z p. 7 i p. 8 wymagania jakościowe wg p. 2 zachowane są przez okres 6 miesięcy licząc od daty załadunku,
• Nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym,
• Nie jest substancją stwarzającą zagrożenie zgodnie z kryteriami
klasyfikacji rozporządzenia CLPW przeważającej liczbie przypadków doskonały substytut dla plastyfikatorów ftalanowych,
• Zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Załączniki

Plastyfikatory Oxoviflex
Segment-OXO-Plastyfikatory-Oxoviflex-specyfikacja
Plastyfikatory Oxoviflex specyfikacja
Oxoplast Medica specyfikacja

Ftalan diizononylu (DINP)

Ftalan di-izononylu

Ftalan di-izononylu stosowany jest do rozcieńczania organicznych nadtlenków, używany jest w konstruowaniu chemikaliów. Bywa stosowany przy produkcji pokryć, farb drukarskich i artystycznych. Kolejnymi jego zastosowaniami jest przygotowanie smarów, klejów
i polimerów.

Załączniki

Ftalan diizononylu (DINP)