AKTUALNOŚCI


28.12.2015 | Prymus S.A. po raz trzeci wzięła udział w rankingu Gazele Biznesu - najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Prymus S.A. po raz trzeci wzięła udział w rankingu Gazele Biznesu – najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firm
za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji zweryfikowano wyniki osiągnięte w okresie 2012, 2013 i 2014. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony
w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2014 vs. 2012). Prymus S.A. zajęła w bieżącej edycji 671 miejsce
w kraju. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.