AKTUALNOŚCI


26.06.2013 | Prymus S.A. został zaklasyfikowany do indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek na rynku NewConnect .

Prymus S.A. został zaklasyfikowany do indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek na rynku NewConnect . Podstawą kwalifikacji spółek do tego indeksu jest analiza wskaźników charakteryzujących firmy notowane na rynku alternatywnym. Aktualizacja indeksu przeprowadzana jest raz na kwartał, odpowiednio
po ostatniej sesji lutego, maja, czerwca, września i grudnia. Informacje o indeksie NCIndex30
są podawane co 5 minut, od rozpoczęcia sesji.