5.01.2021 | Prymus S. A. po raz kolejny w segmencie NewConnect Focus

28 grudnia 2020 r. w wyniku okresowo przeprowadzanej weryfikacji i kwalifikacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ponownie zakwalifikowała Spółkę Akcyjną PRYMUS do segmentu NewConnect Focus.

Prymus S.A. znalazła się wśród 91 emitentów, spełniając wszystkie przesłanki oraz warunki do ulokowania się w tym prestiżowym gronie.

Segmenty rynku NewConnect mają na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

Więcej informacji na: https://newconnect.pl/