AKTUALNOŚCI


7.01.2019 | Prymus S. A. po raz kolejny w segmencie NewConnect Focus

W dniu 21 grudnia 2018 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych została dokonana okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentu rynku New Connect.

Prymus S.A. została zakwalifikowana do segmentu New Connect Focus zajmując miejsce wśród 70 emitentów.

Segmenty rynku NewConnect mają na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

            Na listę uczestników NCIndex po rewizji kwartalnej wchodzą akcje spółek, które znajdowały się w obrocie na New Connect w dniu 14 grudnia 2018 r. i spełniają kryteria tego indeksu.