AKTUALNOŚCI


24.12.2014 | W dniu 23.12.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków dotyczących wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect.

W dniu 23.12.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków dotyczących wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z przeprowadzona analizą Prymus S.A. została zakwalifikowana jako jedna z 28 spółek do grona liderów rynku alternatywnego – segmentu NewConnect Lead. Celem wyodrębnienia segmentu NewConnect Lead przez Giełdę Papierów Wartościowych jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Więcej informacji o segmencie NewConnect Lead znajdziecie Państwo na stronie: www.newconnect.pl/index.php?page=segmenty_rynku_newconnect