AKTUALNOŚCI


1.04.2014 | GPW dokonała kolejnej weryfikacji Spółek w zakresie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect.

GPW dokonała kolejnej weryfikacji Spółek w zakresie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z przeprowadzona analizą Prymus S.A. została zakwalifikowana
do grona liderów rynku alternatywnego – segmentu NewConnect Lead . W wyniku weryfikacji do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 36 emitentów. Celem wyodrębnienia tego segmentu przez Giełdę Papierów Wartościowych jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Więcej informacji o segmencie NewConnect Lead znajdziecie Państwo na stronie: www.newconnect.pl/index.php?page=segmenty_rynku_newconnect