AKTUALNOŚCI


3.09.2012 | 31. sierpnia 2012 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji Prymus S.A. na alternatywnym rynku akcji GPW

31. sierpnia 2012 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji Prymus S.A. na alternatywnym rynku akcji GPW. Uroczystość debiutu odbyła się podczas
NewConnect Convention Catalyst Bond Congress.