29.06.2020 | Prymus S.A. w wyniku dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych okresowej weryfikacji i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect również i w tym kwartale zapewniła sobie miejsce w gronie 80 emitentów spełniając wszystkie warunki do kwalifikacji do NC Focus.


Spółki zakwalifikowane do poszczególnych segmentów są oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat segmentów rynku NewConnect dostępnych pod poniższym adresem:
newconnect.pl/segmenty-rynku