AKTUALNOŚCI


30.09.2016 | W dniu 28.09.2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała pierwszej okresowej weryfikacji i klasyfikacji akcji do segmentów rynku NewConnect.

W dniu 28.09.2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała pierwszej okresowej weryfikacji i klasyfikacji akcji do segmentów rynku NewConnect. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Prymus S.A. została zakwalifikowana do segmentu NC Focus. Nowa segmentacja obejmuje wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect, które mogą zostać zakwalifikowane do jednego z segmentów: NC Focus, NC Base, NC Alert. Segmenty rynku NewConnect mają na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej
i związanego z tym ryzyka finansowego. Podczas ostatniej weryfikacji do segmentu NC Focus zakwalifikowane zostały akcje 90 emitentów, spośród 408 akcji spółek notowanych na rynku NewConnect. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż Prymus S.A. znalazła się w tak elitarnym gronie.