AKTUALNOŚCI


25.05.2015 | W dniu 22. maja br. Zarząd Prymus S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

W dniu 22. maja br. Zarząd Prymus S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.