15.05.2018

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Prymus S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Ewa Kobosko – Prezes Zarządu