10.08.2017

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Beata Bernaś – Prokurent

Raport-EBI-7
Raport-za-II-kwartał-2017-R