" />

14.11.2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Ewa Kobosko – Prezes Zarządu

Raport-za-III-kwartał-2017-R-1