AKTUALNOŚCI


20.06.2016 | Prymus S.A. po raz pierwszy udostępnia Raport Roczny w wersji elektronicznej.

Prymus S.A. po raz pierwszy udostępnia Raport Roczny w wersji elektronicznej. Naszym przesłaniem jest przekazanie do publicznej wiadomości danych za 2015 rok w dostępnej, przyjaznej formie. W ramach relacji inwestorskich pragniemy ulepszać sposób dostarczania informacji o naszych działaniach. Zapraszamy do zapoznania się z wersją online Raportu Rocznego za 2015 rok. Prymus S.A. po raz pierwszy udostępnia Raport Roczny w wersji elektronicznej. Naszym przesłaniem jest przekazanie do publicznej wiadomości danych
za 2015 rok w dostępnej, przyjaznej formie. W ramach relacji inwestorskich pragniemy ulepszać sposób dostarczania informacji o naszych działaniach. Doceniamy rolę internetu
w trendach komunikacji, stąd też nasza decyzja o prezentacji naszych wyników w formie online. Specjalnie przeznaczona do tego podstrona internetowa, zawiera następujące sekcje:

  • Działalność Prymus S.A.,
  • Wyniki finansowe,
  • Opinię i Raport Biegłego Rewidenta,
  • Komentarze i analizy.

Raport roczny online znajduje się pod adresem: raport.prymussa.pl/