AKCJONARIAT

Akcjonariat

Struktura własności

Kapitał zakładowy Prymus S.A. wynosi 1 900 004,20 PLN i składa się z 9.500.021 sztuk akcji
serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN.

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ILOŚĆ GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Krzysztof Moska                  3 773 617 39,72%                  3 773 617 39,72%
Leszek Sobik                  1 939 454 20,42%                  1 939 454 20,42%
„SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa*                      974 546 10,26%                      974 546 10,26%
Ewa Kobosko                      835 231 8,79%                      835 231 8,79%
Adam Łanoszka                      500 000 5,26%                      500 000 5,26%
Pozostali Akcjonariusze                  1 477 173 15,55%                  1 477 173 15,55%
Razem:                  9 500 021    100,00%                  9 500 021    100,00%

* Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadają 2.914.000 szt. akcji, co stanowi 30,68 % udziału w głosach