AKCJONARIAT

Akcjonariat

Struktura własności

Kapitał zakładowy Prymus S.A. wynosi 1 900 004,20 PLN i składa się z 9.500.021 sztuk akcji
serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN.

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ILOŚĆ GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Krzysztof Moska                 4  167 466 43,87%         4  167 466 43,87%
Leszek Sobik                  2 210 454 23,27%                  2 210 454 23,27%
„SOBIK” Zakład Produkcyjny  Spółka Jawna*                      974 546 10,26%                      974 546 10,26%
Ewa Kobosko                      835 231 8,79%                      835 231 8,79%
Adam Łanoszka                      500 000 5,26%                      500 000 5,26%
Pozostali Akcjonariusze                  907 830 9,56%                  907 830 9,56%
Razem:                  9 500 021    100,00%                  9 500 021    100,00%

* Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „SOBIK” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna posiadają 3.185.000 szt. akcji, co stanowi 33,53 % udziału w głosach