Raporty EBI

17.05.2018 | 5/2018 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 maja 2018 r. >

15.05.2018 | 4/2018 Raport okresowy za I kwartał za 2018 roku >

19.04.2018 | 3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.05.2018 r. >

21.03.2018 | 2/2018 Raport roczny za 2017 r. >

9.01.2018 | 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 >

20.11.2017 | 12/2017 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy >

14.11.2017 | 11/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 roku >

3.11.2017 | 10/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 >

17.10.2017 | 9/2017 Umowa z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Prymus S.A. >

25.08.2017 | 8/2017 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy >

10.08.2017 | 7/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017 roku >

13.05.2017 | 6/2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 12.05.2017 r. >

12.05.2017 | 5/2017 Raport okresowy za I kwartał 2017 roku >

11.04.2017 | 4/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 12.05.2017 r. >

21.03.2017 | 3/2017 Raport roczny za 2016 r. >

5.01.2017 | 2/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku >

3.01.2017 | 1/2017 Uzupełnienie raportu nr 15/2016 ws. dokooptowania członka Rady Nadzorczej >

29.12.2016 | 15/2016 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Prymus S.A. >

14.12.2016 | 14/2016 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Prymus S.A. >

14.11.2016 | 13/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 r. >

3.11.2016 | 12/2016 Umowa z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Prymus S.A. >

7.09.2016 | 11/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r. >

22.06.2016 | 10/2016 Powołanie Prezesa Zarządu Prymus S.A. na nową kadencję >

21.06.2016 | 9/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Prymus S.A. na okres kolejnej kadencji >

25.05.2016 | 7/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2016 r. >

24.05.2016 | 6/2016 Podpisanie umowy kredytowej >

20.05.2016 | 5/2016 Raport Roczny Prymus S.A. >

13.05.2016 | 4/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r. >

7.03.2016 | 3/2016 Istotna informacja >

12.02.2016 | 2/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r >

5.01.2016 | 1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku >

4.12.2015 | 24/2015 Podwyższenie kapitału w spółce celowej MP Project Invest sp. z o.o. >

13.11.2015 | 23/2015 Raport okresowy Prymus S.A. za III kwartał 2015 r. >

1.10.2015 | 22/2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A. >

21.08.2015 | 21/2015 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z podmiotem powiązanym >

14.08.2015 | 20/2015 Raport okresowy Prymus S.A. za II kwartał 2015 r. >

11.08.2015 | 19/2015 Umowa o roboty budowlane przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta >

22.06.2015 | 18/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r. >

9.06.2015 | 17/2015 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej >

25.05.2015 | 16/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2015 r. >

22.05.2015 | 15/2015 Raport Roczny Prymus S.A. >

19.05.2015 | 14/2015 Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego za 2014 rok. >

18.05.2015 | 13/2015 Zawarcie znaczącej umowy >

15.05.2015 | 12/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku >

15.04.2015 | 11/2015 Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta >

14.04.2015 | 10/2015 Udzielenie pożyczki dla spółki celowej >

13.04.2015 | 9/2015 Udzielenie pożyczki spółce celowej >

3.04.2015 | 8/2015 Istotna informacja >

23.03.2015 | 7/2015 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy >

28.02.2015 | 6/2015 Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o – spółkę celową Emitenta >

27.02.2015 | 5/2015 Rejestracja w KRS spółki celowej >

14.02.2015 | 4/2015 Raport okresowy Prymus S.A. za IV kwartał 2014 r. >

21.01.2015 | 3/2015 Zawiązanie spółki celowej >

14.01.2015 | 2/2015 Zawarcie znaczącej umowy >

13.01.2015 | 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku >

23.12.2014 | 30/2014 Podpisanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy >

2.12.2014 | 29/2014 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek >

1.12.2014 | 28/2014 Raport okresowy PRYMUS S.A. za III kwartał 2014 roku >

30.10.2014 | 27/2014 Istotna informacja >

2.10.2014 | 26/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A. >

17.09.2014 | 25/2014 Uchwała Zarządu KDPW S.A. potwierdzająca umorzenie 499.979 akcji Prymus S.A. >

29.08.2014 | 24/2014 Istotna informacja >

27.08.2014 | 23/2014 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Prymus S.A. oraz zmian Statutu Spółki >

14.08.2014 | 22/2014 Raport okresowy PRYMUS S.A. za II kwartał 2014 >

27.07.2014 | 21/2014 Dokonanie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 >

26.06.2014 | 20/2014 Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą >

25.06.2014 | 19/2014 Zawarcie umowy kredytowej >

11.06.2014 | 18/2014 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. – Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy >

10.06.2014 | 17/2014 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy >

9.06.2014 | 16/2014 Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych >

8.06.2014 | 15/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 10 czerwca 2014 r. >

3.06.2014 | 14/2014 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek >

15.05.2014 | 13/2014 Raport okresowy PRYMUS S.A. za I kwartał 2014 roku >

9.05.2014 | 11/2014 Raport roczny za rok obrotowy 2013 >

7.05.2014 | 10/2014 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 rok >

1.04.2014 | 9/2014 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok >

18.03.2014 | 8/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 >

11.03.2014 | 7/2014 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

6.03.2014 | 6/2014 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy >

28.02.2014 | 5/2014 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy >

14.02.2014 | 4/2014 Raport okresowy PRYMUS S.A. za IV kwartał 2013 roku >

13.02.2014 | 3/2014 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

22.01.2014 | 2/2014 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy >

2.01.2014 | 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku >

23.12.2013 | 40/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki >

20.12.2013 | 39/2013 Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą >

2.12.2013 | 38/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

27.11.2013 | 37/2013 Istotna informacja >

26.11.2013 | 36/2013 Treść uchwał podjętych na NWZ Prymus S.A. w dniu 27 listopada 2013 r. >

14.11.2013 | 35/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za III kwartał 2013 roku >

30.10.2013 | 34/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 27 listopada 2013 r. >

17.10.2013 | 33/2013 Istotna informacja >

4.10.2013 | 32/2013 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2013 r. >

13.09.2013 | 31/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki >

29.08.2013 | 30/2013 Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą >

28.08.2013 | 29/2013 Podsumowanie programu realizacji nabywania akcji własnych przez Prymus S.A. >

26.08.2013 | 28/2013 Realizacja skupu akcji własnych >

20.08.2013 | 27/2013 Realizacja skupu akcji własnych >

19.08.2013 | 26/2013 Realizacja skupu akcji własnych >

14.08.2013 | 25/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za II kwartał 2013 roku >

1.08.2013 | 24/2013 Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Prymus S.A. >

27.07.2013 | 23/2013 Podpisanie listu intencyjnego >

16.07.2013 | 22/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

12.07.2013 | 21/2013 Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Prymus S.A. w ramach skupu akcji własnych >

11.07.2013 | 20/2013 Zawarcie istotnej umowy >

29.06.2013 | 19/2013 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję >

19.06.2013 | 18/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prymus S.A. >

17.06.2013 | 17/2013 Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu Prymus S.A. do nabycia akcji własnych Spółki >

16.06.2013 | 16/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 czerwca 2013 r. >

14.06.2013 | 15/2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej >

28.05.2013 | 14/2013 Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r. >

17.05.2013 | 13/2013 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na 17.06.2012 r. >

14.05.2013 | 12/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za I kwartał 2013 roku >

10.05.2013 | 11/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r. >

19.04.2013 | 10/2013 Raport roczny za rok obrotowy 2012 >

18.04.2013 | 9/2013 Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia – projekty uchwał >

17.04.2013 | 8/2013 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2012 rok >

3.04.2013 | 7/2013 Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia >

18.03.2013 | 6/2013 Spłata pożyczki >

28.02.2013 | 5/2013 Prymus S.A. – Zawarcie istotnej umowy >

18.02.2013 | 4/2013 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy >

14.02.2013 | 3/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za IV kwartał 2012 roku >

16.01.2013 | 2/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku >

11.01.2013 | 1/2013 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

18.12.2012 | 18/2012 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą >

4.12.2012 | 17/2012 Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy >

20.11.2012 | 16/2012 Rozszerzenie działalności Prymus S.A. >

19.11.2012 | 15/2012 Treść uchwał podjętych na NWZA Prymus S.A. w dniu 19 listopada 2012 r. >

16.11.2012 | 14/2012 Lista osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRYMUS S.A. >

14.11.2012 | 13/2012 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A. >

13.11.2012 | 12/2012 Raport okresowy Spółki PRYMUS S.A. za III kwartał 2012 roku >

23.10.2012 | 11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A. na dzień 19 listopada 2012 r. >

18.09.2012 | 10/2012 Prymus S.A. – Data przekazania raportu za III kwartał 2012 r. >

17.09.2012 | 9/2012 Prymus S.A. – Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” >

13.09.2012 | 8/2012 Prymus S.A. – udzielenie pożyczki >

6.09.2012 | 7/2012 Prymus S.A. – nabycie aktywów o znacznej wartości >

31.08.2012 | 6/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect >

30.08.2012 | 5/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect >

29.08.2012 | 4/2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A >

27.08.2012 | 3/2012 Rejestracja akcji serii A Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. >

22.08.2012 | 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect >

21.08.2012 | 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI >