Walne Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenia Spółki

2024

9.05.2024 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 06 czerwca 2024r. >

2023

1.06.2023 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 28 czerwca 2023r. >

2022

30.05.2022 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27 czerwca 2022r. >

2021

28.05.2021 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 24 czerwca 2021r. >

2020

2.04.2020 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 29.04.2020 >

2019

30.04.2019 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 27.05.2019 >

2018

19.04.2018 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.05.2018 r. >

2017

11.04.2017 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 12.05.2017 r. >

2016

25.05.2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 22.06.2016 r. >

2015

25.05.2015 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 22.06.2015 r. >

2014

15.05.2014 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 10.06.2014 r. >

2013

30.10.2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na 27.11.2013r. >

28.05.2013 | Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r. >

10.05.2013 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A na dzień 17.06.2013 r. >

2012

23.10.2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 19.11.2012r. >