20.03.2020 | Z przyjemnością informujemy, że nasza firma: Prymus S.A. zakwalifikowała się do segmentu NCIndex


Z przyjemnością informujemy, że nasza firma:

PRYMUS S.A.

zakwalifikowała się do segmentu NCIndex,*

po rewizji kwartalnej z dnia 20.03.2020r.


*NCIndex to indeks dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Jego datą bazową jest 30 sierpnia 2007 roku (1.000 pkt.). NCIndex obejmuje wszystkie spółki wprowadzone do obrotu na NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10 proc., a wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln zł. Nie mogą znajdować się w upadłości, ani zostać zakwalifikowane do segmentu NC Alert. NCIndex jest indeksem dochodowym. Przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru.
Lista uczestników portfela indeksu NCIndex zrewidowana przez GPW BENCHMARK

Źródło: https://www.stockwatch.pl/gpw/indeks/ncindex,sklad.aspx