AKTUALNOŚCI


16.11.2016 | Pragniemy poinformować Państwa, że Prymus S.A. wzięła udział w konkursie „The Best Annual Report 2015 dla NewConnect”.

Pragniemy poinformować Państwa, że Prymus S.A. wzięła udział w konkursie „The Best Annual Report 2015 dla NewConnect”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości
i Podatków, którego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla Akcjonariuszy i Inwestorów. W tym roku konkurs ten był organizowany
po raz czwarty. Przygotowany przez Prymus S.A. Raport Roczny za 2015 r oceniony został przez kapitałę konkursu na 86,50 punktów w skali 100 punktowej. Jest to wysoka ocena oraz duży progres w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to Raport Roczny Prymus S.A. został oceniony na 70 punktów. Udział w konkursie „The Best Annual Report dla NewConnect” wyraża naszą wolę do uzyskania oceny na temat prezentowanego przez Prymus S.A. Raportu Rocznego oraz chęć przedstawienia go szerokiemu gronu profesjonalistów. Komentarz, który otrzymaliśmy z Instytutu Rachunkowości i Podatków jest dla nas podstawą do ulepszenia raportu rocznego oraz uczynienia go bardziej użytecznym dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów.