AKTUALNOŚCI


6.11.2018 | Prymus S.A. otrzymała wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności

18 października 2018 r. zostały rozdane nagrody konkursu „The Best Annual Report 2017”,  organizowanego przez Instytut Rachunkowości  i Podatków pod patronatem GPW w Warszawie S.A.. Wśród nagrodzonych znalazła się Spółka Akcyjna PRYMUS otrzymując wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności.

Ważną rolę w przyznaniu tego wyróżnienia odegrał dział księgowości, przygotowując sprawozdanie finansowe, ponieważ jest ono podstawą wszelkich dalszych opracowań, takich jak sprawozdanie zarządu z działalności czy relacji inwestorskich. Jesteśmy dumni, że nasze zaangażowanie i praca zostały docenione przez Kapitułę konkursu.

Celem konkursu  The Best Annual Report jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla Akcjonariuszy i Inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest podstawą bezpieczeństwa obrotu i największą wartością dodaną konkursu.

O nagrodę konkurują spółki z rynku regulowanego przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A. Patronat honorowy objęły:  ZBP, SEG, patronat wspierający otrzymaliśmy od: IDM, KIG.

Więcej o szczegółach konkursu:

https://www.irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Gala finałowa odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.