AKTUALNOŚCI


14.11.2014 | W dniu 14.11.2014 roku Prymus S.A. opublikowała raport kwartalny, prezentujący wyniki za trzeci kwartał 2014 roku.

W dniu 14.11.2014 roku Prymus S.A. opublikowała raport kwartalny, prezentujący wyniki
za trzeci kwartał 2014 roku. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła przychód
ze sprzedaży produktów i towarów w wysokości 14.158 tys. zł. Jest to najwyższy poziom przychodu, liczonego kwartalnie jaki Emitent wypracował w historii swojej działalności.
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem okresowym za III kwartał 2014 roku.