AKTUALNOŚCI


25.01.2019 | Miło nam poinformować iż Nasza Firma jest niezwykła

Miło nam poinformować iż Nasza Firma jest niezwykła, bo została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna 2018, w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, w VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 oraz w VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018, na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

PRYMUS S.A rozwija się bardzo dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła 10,6 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 4,1), co przyniosło nam tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 35 mln zł, przez co otrzymaliśmy tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

PRYMUS S.A. eksportowała w 2016 r. do 5 krajów produkty o wartości ponad 10 mln zł, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowej Firmy Worldwide Company 2018.

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie
na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy
do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia
z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej tytuł Gepard Biznesu.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma,
a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł Światowa Firma Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się przedsiębiorstwa z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Przyznane nam wyróżnienia motywują nas do dalszej aktywności czego efektem są prace nad wdrożeniem do sprzedaży nowego produktu w postaci nowoczesnych pokryć podłogowych LVT.

 Dumni z przyznanych nam wyróżnień obiecujemy nie zwalniać tempa rozwijając działalność naszej Firmy.