Kontakt dla inwestora

Kontakt dla inwestora

Kontakt dla inwestora
e-mail: inwestor@prymus.net.pl
tel.+48 32 216 96 44
fax: +48 32 216 97 31
W przypadku pytań innych niż dotyczące Prymus S.A. jako spółki rynku NewConnect prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ”Prymus” S.A. z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul.Turyńskiej 101. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą adresu e-mail: odo@prymus.net.pl 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, wykonania lub zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony. 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawego bądź do momentu wycofania zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych. 5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych a w szczególności w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. 7. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. więcej informacji