PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi

15 marca 2017

Szanowni Państwo,  jako akcjonariusz długoterminowo związany ze spółką chciałbym się zwrócić z pytaniem, a jednocześnie propozycją. Czy rozważają Państwo przeniesienie spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany? Spółka posiada wysoką (jak na realia rynku NewConnect) kapitalizację, jedną z lepiej prowadzonych na rynku NewConnect komunikację z rynkiem. Przeniesienie notowań na rynek regulowany otworzy spółkę na nowych inwestorów, co pozytywnie powinno przełożyć się na kurs oraz płynność akcji, a także wiarygodność spółki. Ponadto istnieje możliwość pozyskania finansowania na procedurę przeniesienia na rynek regulowany co znacząco obniży koszty takiego procesu ponoszone przez spółkę. 

Temat przejścia na rynek regulowany jest przez nas rozważany. Jest to decyzja strategiczna, dlatego też planujemy poznać zdanie naszych Akcjonariuszy. Zamierzamy poruszyć tę kwestię podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach wolnych wniosków. Zasięgniemy również w tej sprawie opinii Rady Nadzorczej.

18 kwietnia 2013

W ostatnich tygodniach prasa często pisała o jakości spółek z New Connect. Zarzuty są stawiane m. in. w kwestii komunikacji z inwestorami, szczególnie w obszarze wyników i sytuacji finansowej firm. Rynek jest ryzykowny i KNF próbuje to ryzyko ograniczyć. Tak się składa, że jestem Państwa akcjonariuszem. Chciałbym wiedzieć czy planujecie Państwo zmienić coś w podejściu do inwestorów w najbliższym czasie? Spółka należy do indeksu NCIndex, czyli wyróżnia się na NC. Niemniej wyniki finansowe nie są raportowane tak jak ma to miejsce na GPW. Czy planowana jest zmiana w tym obszarze? A może są plany przeniesienia się na rynek GPW?
Czy zastanawialiście się Państwo nad zorganizowaniem otwartego spotkania z inwestorami?

Prymus S.A. funkcjonuje w ramach rynku NewConnect i staramy się wypełniać wszelkie wymogi prawne stawiane przez ten rynek. Informacje dla Inwestorów przekazujemy poprzez raporty bieżące, jak i okresowe. Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach tych raportów przekazać pełną informację dotyczącą funkcjonowania Spółki. Prowadzimy również na naszej stronie internetowej zakładkę „Relacji inwestorskich”, gdzie na bieżąco podajemy informacje związane z działalnością Spółki, strukturą akcjonariatu itp. Jeśli chodzi o plany dotyczące przeniesienia Spółki na GPW możemy zagwarantować, iż robimy wszystko w celu rozwinięcia Prymus S.A. Przejście na rynek podstawowy jest związane z rozwojem firmy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poinformować Inwestorów o takim zamiarze. Na razie jest na to za wcześnie. Spółka nie planuje obecnie otwartego spotkania z Inwestorami. Zapraszamy na najbliższe Walne Zgromadzenie Prymus S.A., które zgodnie z planami Zarządu odbędzie się w czerwcu. Szczegółowe informacje na ten temat ogłosimy w raporcie bieżącym.

27 listopada 2012

Jaki cel miało wprowadzenie zmian w statucie…od produkcji ciastek, mebli do…itd. Jako firma handlująca produktami chemicznymi trochę mnie to dziwi zakres proponowanych działań.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze podjęli uchwałę o rozszerzeniu przedmiotu działalności, o czym informowaliśmy m.in. w raportach EBI
nr 15 z dnia 19.11.2012 i nr 16 z dnia 20.11.2012. Spółka Prymus działa w branży chemicznej i działalność tę staramy się rozwijać. Jednak jej drugą nogą jest działalność finansowa – w tym udzielanie leasingu i faktoringu. Aby móc w pełni realizować ten profil działalności konieczne było rozszerzenie statutu o wynajem poszczególnych grup produktów np. komputerów, mebli itd. (m.in. rozszerzenie działalności o PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych). Pozwoli nam to w przyszłości na zwiększenie przychodów finansowych. Jeśli chodzi o rozszerzenie działalności o branżę spożywczą – wynika to z konieczności dostosowania przedmiotu działalności do współpracy ze Spółką „Leśne Runo” SA., której Prymus S.A. jest akcjonariuszem. Chcielibyśmy wykorzystać możliwości, jakie może dać obu firmom współdziałanie
w zakresie produktów spożywczych. Bierzemy zatem pod uwagę możliwość rozpoczęcia produkcji np. wyrobów mącznych. Mając rozszerzony przedmiot działalności będziemy mogli szybciej sprostać realizacji projektów.

Czy nie martwi Panią tak duży spadek ceny akcji do debiutu do dzisiaj?

Prymus S.A. jest Spółką stabilną. Interesuje nas głównie zwiększanie wartości firmy i nad tym pracujemy na co dzień zwiększając przychody i wypracowując zysk. Biorąc pod uwagę nasze wyniki nie mamy powodów martwić się spadkiem kursu akcji Prymus S.A. Jesteśmy przekonani, że wartość Spółki zostanie doceniona przez inwestorów – jest to tylko kwestia czasu.

Wyniki pokazują, że firma rozwija się. Chciałem zapytać czy w roku 2013 lub 2014 planują Państwo wypłatę dywidendy. Chciałbym zostać przekonany, że warto zwiększyć udziały w Państwa firmie.

Wypłata dywidendy zależy od woli akcjonariuszy, a więc będziemy musieli poczekać do Zwyczajnego Zgromadzenia w przyszłym roku, aby odpowiedzieć na to pytanie. Zarząd będzie rekomendował wypłacenie dywidendy za 2012 r w wysokości części wypracowanego zysku. Drugą część zysku Zarząd będzie chciał przeznaczyć na dalszy rozwój firmy. Planujemy rekomendowanie wypłaty dywidendy za lata następne – 2013 i 2014.

28 sierpnia 2012

Dlaczego Spółka jako dystrybutor surowców chemicznych prowadzi dodatkowo działalność finansową?

Działalność finansowa daje możliwość zniwelowania dużych wahań przychodów ze sprzedaży, jakie występują w branży budowlanej (Spółka sprzedaje surowce dedykowane dla producentów chemii budowlanej). Udzielanie leasingów daje Spółce stabilne, co miesięczne dochody. Jest to bardzo ważne dla firm uzależnionych od sezonowości sprzedaży. Ponadto aktywność finansowa pozwala na lokowanie nadwyżek środków jakie Spółka posiada. Wpływa to pozytywnie na wynik Spółki i pozwala
w jej rozwoju.

Czy Spółka planuje wejście na GPW?

Nie jest wykluczone, że Prymus S.A. będzie kiedyś notowana na GPW. Jesteśmy na razie na początku drogi – przed nami dopiero debiut na rynku New Connect.
W przypadku dynamicznego rozwoju Spółki jest możliwy taki scenariusz.

Czy Spółka zamierza utworzyć swoje centra dystrybucyjne w Polsce?

Obecnie siedzibą Spółki jest miasto Tychy. Posiadamy również magazyn w Dąbrowie Górniczej. Nasze centrum dystrybucyjne usytuowane jest więc na południu Polski. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia obecna lokalizacja jest wystarczająca. Dla kontrahentów, którzy nie chcą sami odbierać naszych towarów Spółka zapewnia transport na wskazane miejsce.

Jakie korzyści przynosi Spółce wejście na rynek New Connect bez emisji akcji?

Wejście Prymus S.A. na New Connect to przede wszystkim większa transparentność. To kolejny krok w zdobywaniu zaufania naszych klientów, banków czy potencjalnych inwestorów. Przekształcenie w Spółkę publiczną to również kolejny stopień rozwoju Spółki. Warto również pamiętać, że funkcjonowanie na rynku publicznym to również większa możliwość w pozyskaniu kapitału w przyszłości. Posiadamy kilka projektów, które – jeżeli zostanie podjęta decyzja o ich realizacji – będą wymagały inwestowania.

Czy Spółka planuje emisję akcji serii B?

Spółka pracuje nad kilkoma projektami, których realizacja będzie wymagała w przyszłości nakładów inwestycyjnych. W tym kontekście można mówić o przeprowadzeniu emisji. Za wcześnie tu jednak na ujawnianie szczegółów. Przed nami debiut na New Connect i nad tym się koncentrujemy.

Czy planowane jest rozszerzenie oferty Spółki?

Planujemy rozszerzenie oferty surowcowej – rozpoczęcie handlu kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić jeszcze w tym roku.